Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku reguluje zakres czynności które zostały objęte podatkiem PCC. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatek od czynności cywilnoprawnych należy uiścić od pożyczki pieniężnej lub rzeczy oznaczonych co do gatunku (wyjątkiem jest sytuacja gdy jedna ze stron z tytułu tej czynności objęta jest podatkiem VAT). Zobowiązany do zapłaty podatku PCC od umowy pożyczki jest pożyczkobiorca.

Na podstawie art. 9 pkt 10 lit i ustawy, pożyczka udzielona spółce kapitałowej przez jej udziałowca zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zwolnienie nie dotyczy sytuacji odwrotnej, w której to spółka jest dającym pożyczkę, wówczas zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych nie zachodzi, chyba że jedna strona jest płatnikiem VAT z tytułu tej czynności.

Adwokat Martyna Zjawińska,
Kancelaria Prawna M.I.Legal