Twój problem, to
nasze wyzwanie

2022 orły prawa milegal kancelaria
MILEGAL kancelaria

M.I.Legal

kancelaria prawna

M.I.LEGAL Kancelaria Prawna Grodzisk Mazowiecki

Martyna Zjawińska

adwokat

Jako absolwentka studiów prawniczych rozpoczęła swoją karierę jako prawnik wewnętrzny w Warszawskich spółkach, gdzie zdobyła bogate doświadczenie gospodarcze, dodatkowo ukończyła studia podyplomowe Prawo Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem adwokat Katarzyny Deresz Lewandowskiej, gdzie zgłębiała wiedzę w zakresie prawa procesowego i indywidualnej obsługi prawnej osób fizycznych.

Dla Adwokat Martyny Zjawińskiej w praktyce prawniczej najważniejsze jest szerzenie świadomości prawnej,  udzielanie pomocy prawnej dlatego też dla realizacji swoich pasji rozpoczęła indywidualną praktykę w spółce M.I. Legal. Adwokat Martyna Zjawińska udziela porad prawnych oraz zajmuje się sprawami karnymi, cywilnymi, rodzinnymi i wykroczeniami. Jednocześnie z uwagi na wcześniejszą szeroką praktykę związaną z pracą zawodową na rzecz podmiotów gospodarczych zajmuję się obsługą prawną spółek.

Martyna Zjawinska Kancelaria Prawna Grodzisk Mazowiecki

Iwona Pająk-Okoń

radca prawny MEDIATOR

Po ukończeniu studiów prawniczych podjęła pracę w jednej z wiodących w kraju spółek telekomunikacyjnych. W międzyczasie ukończyła studia podyplomowe – Akademia spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia Zamówienia Publiczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i gospodarczym oraz prawie zamówień publicznych. W latach 2018-2021 pracowała jako radca prawny w spółce budowlanej w Warszawie, zajmując się w szczególności bieżącą obsługą korporacyjną oraz zamówieniami publicznymi. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu umów, prowadzi negocjacje ugód oraz umów. Realizuje pozasądowe rozwiązywanie sporów. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami i urzędami. Obsługuje również klientów indywidualnych.
Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Iwona Pajak Okon kancelaria grodzisk

Martyna Izbicka-Konopka

RADCA PRAWNY

Ukończyła magisterskie studia prawnicze w 2015 roku. W trakcie aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zdobywała doświadczenie i praktykę prawniczą w jednej z warszawskich kancelarii. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Prawa Lotniczego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w wydziałach gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie i kilkuletniej pracy w jednym z organów administracji publicznej. Jako członek korpusu służby cywilnej, współpracowała z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz prowadziła szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, prawa lotniczego oraz RODO. Wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Radca prawny Martyna Izbicka-Konopka reprezentuje klientów indywidualnych i przedsiębiorców przed sądami i urzędami. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i rodzinnego. Udziela również pomocy prawej w zakresie zawierania umów, negocjacji oraz dochodzenia roszczeń z umów. 
Martyna Izbicka-Konopka

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania ze mną kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją w każdej chwili odwołać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kancelaria@milegal.pl
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna M.I.Legal M.Zjawińska, I.Pająk-Okoń s.c. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sienkiewicza 2 lok.12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: kancelaria@milegal.pl („Kancelaria”)

2. Kancelaria będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by odpowiedzieć na złożone przez Pana/Panią zapytanie.

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w ww. celach, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Kancelarią na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, ze cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kancelarię Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Kancelarii w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Grodzisk Mazowiecki

ul. Sienkiewicz 2 lok. 12, 05-825

tel.:

664 437 590 / 502 209 344

Email

mzjawinska@milegal.pl / ipajak-okon@milegal.pl