Twój problem, to
nasze wyzwanie

orły prawa gold 2023 milegal kancelaria
MILEGAL kancelaria

M.I.Legal

kancelaria prawna

Prawo karne

Praktyka Kancelarii w zakresie wykroczeń i przestępstw

Prawo rodzinne

Posiadamy doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu spraw rodzinnych

Ochrona Danych Osobowych

Doradzamy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych

Prawo Zamówień Publicznych

Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem prawnym zarówno na rzecz Wykonawców, jak też Zamawiających

Odszkodowania i upadłość konsumencka

Udzielamy pomocy przy uzyskaniu należnego odszkodowania w sprawach majątkowych i niemajątkowych

Prawo cywilne

Oferujemy naszym Klientom wiedzę oraz doświadczenie z zakresu prawa cywilnego

Prawo gospodarcze

Zapewniamy kompleksową obsługę spółek prawa handlowego

Prawo Pracy

Udzielamy pomocy prawnej wszystkim stronom sporów zarówno pracodawcom jak i pracownikom.

M.I.LEGAL Kancelaria Prawna Grodzisk Mazowiecki

Kancelaria Prawna Grodzisk Mazowiecki

Rozwój gospodarczy, cywilizacyjny oraz społeczny, który obserwujemy w Polsce od 1989 roku, tj. od upadku poprzedniego, scentralizowanego systemu gospodarczego, oparty jest na wolnorynkowych mechanizmach stymulujących przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój. Zmiana systemu w konsekwencji niesie za sobą możliwość, a tak naprawdę konieczność, codziennego dokonywania transakcji biznesowych w różnych aspektach życia codziennego. Poczynając od umów na prowadzenia konta w banku, umów ubezpieczeniowych, przez umowy, które (w niektórych przypadkach) zawieramy często nieświadomie „klikając” kolejno wyskakujące okienka na stronach internetowych. Wszystkie zawierane transakcje określają warunki i obowiązki Stron, które zazwyczaj w sytuacjach spornych, mają fundamentalne znaczenie i mogą powodować negatywne dla nas konsekwencje. Adwokat Grodzisk Mazowiecki.

Rozwój świadomości społecznej i gospodarczej w aspekcie zawieranych transakcji powoduje, że zapotrzebowanie na usługi prawne staje się z roku na rok coraz bardziej powszechne.

Kancelaria prawna M.I.Legal, M.Zjawińska, I.Pająk-Okoń s.c. powstała w celu wspierania swoich klientów we wszystkich aspektach prawnych towarzyszących życiu codziennemu, zaczynając od:

 • prawa gospodarczego
 • prawa cywilnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa pracy
 • odszkodowań
 • upadłości konsumenckiej
 • prawa karnego
 • prawa rodzinnego
 • ochrony danych osobowych
 • pomocy „frankowiczom”.

Swoje usługi kierujemy zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i do osób fizycznych.
Gwarantujemy wysokie zaangażowanie w prowadzone sprawy i zapewniamy, iż zgodnie z naszą maksymą „Twój problem, to nasze wyzwanie” dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać w optymalny sposób powstałe problemy, jak również, do czego gorąco zachęcamy, pomożemy w działaniach wyprzedzających / zapobiegających ich powstanie jeszcze na etapie poprzedzającym zawarcie umowy.

Służymy konsultacjami prawnymi zarówno w naszej kancelarii w Grodzisku Mazowieckim przy ul. H.Sienkiewicza 2 lokal 12, jak również w formie zdalnych konsultacji prawnych przez internet po uprzednim umówieniu i zarezerwowaniu terminu pod adresem: Rejestracja

Rozdział V kodeksu karnego, czyli środki karne i ich katalog

Rozdział V kodeksu karnego, czyli środki karne i ich katalog

Cały rozdział V kodeksu karnego poświęcony został środkom karnym, które stanowią niejako dodatkową dolegliwość wymierzaną sprawcy przestępstwa lub wykroczenia obok lub niekiedy zamiast kary i których celem jest lepszy skutek…

Zasady dziedziczenia – prawo spadkowe 2023.

Zasady dziedziczenia – prawo spadkowe 2023.

Przepisy prawa spadkowego nie są proste i mogą spowodować powstanie zagadnień trudnych do interpretacji. Kwestia dziedziczenia jest aspektem prawnym istniejącym od dawna, z którym borykają się klienci kancelarii po stracie…

Zmiana w kodeksie pracy w 2023 roku

Zmiana w kodeksie pracy w 2023 roku

Nowy rok kalendarzowy dopiero się zaczął, a już wprowadza za sobą nowe regulacje związane z prawem pracy. Zmiana w kodeksie pracy niesie za sobą nowe brzmienie przepisów w kwestiach takich…

Kontakt

M.I.LEGAL Kancelaria Prawna Grodzisk Mazowiecki

Prawnik Grodzisk Mazowiecki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania ze mną kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją w każdej chwili odwołać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kancelaria@milegal.pl
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna M.I.Legal M.Zjawińska, I.Pająk-Okoń s.c. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sienkiewicza 2 lok.12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: kancelaria@milegal.pl („Kancelaria”)

2. Kancelaria będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by odpowiedzieć na złożone przez Pana/Panią zapytanie.

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w ww. celach, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Kancelarią na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, ze cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kancelarię Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Kancelarii w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Grodzisk Mazowiecki

ul. Sienkiewicz 2 lok. 12, 05-825

tel.:

664 437 590 / 502 209 344

e-mail

mzjawinska@milegal.pl / ipajak-okon@milegal.pl