Pojęcia te są bardzo często ze sobą mylone. Wiele osób nie potrafiąc wskazać istotnych różnic, używa tych określeń również zamiennie. Celem niniejszego wpisu jest próba objaśnienia wymienionych terminów oraz wskazanie podstawowych różnic między nimi.

Zasadnicze odmienności pomiędzy omawianymi pojęciami uwidaczniają się przy analizie poszczególnych przepisów oraz polegają w szczególności na tym, że:

  • służebność osobista mieszkania gwarantuje użytkownikowi pobyt w określonych konkretnie miejscach, np. pokoju i możliwość korzystania z części wspólnych (kuchnia, łazienka) lub całej nieruchomości. W takim przypadku służebnik nie musi płacić czynszu oraz
    pokrywać kosztów rachunków.
  • służebność dożywotnia wyłącznie zapewnia mieszkanie do końca życia, ale nie gwarantuje opieki,
  • w myśl natomiast umowy dożywocia obdarowany właściciel ma obowiązek zapewnić opiekę oraz utrzymanie, jeśli jest taka potrzeba nad osobą przekazującą prawa własności. W przypadku tego rodzaju umów zamieszkujący lokal użytkownik jest traktowany jako
    domownik.

Podsumowując, w przypadku umowy dożywocia, obdarowany musi utrzymywać osobę, która dokonała darowizny, natomiast w przypadku dożywotniej służebności mieszkania nabywca ma obowiązek zaspokojenia wyłącznie potrzeb mieszkaniowych.

Służebność mieszkania jest szczególnym rodzajem służebności osobistej. To uprawnienie częściowo regulowane przez przepisy kodeksu cywilnego, jednak to w umowie powinny znaleźć się ostateczne ustalenia poczynione między stronami.