Kiedy zaczęły się kłopoty Frankowiczów?

Początku dopatrywać można się w 'czarny czwartek’ – 15 stycznia 2015 r. nastąpiło porzucenie polityki obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka szwajcarskiego oraz gwałtowną zmianę w sprawach frankowych. Decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego spowodowała panikę wsród kredytobiorców oraz zapoczątkowała wieloletnie spory sądowe z bankami.

Jakie były konsekwencje zmiany polityki?

W związku ze zrezygnowaniem z tej polityki, Frankowicze odczuli znaczny wzrost rat kredytu, a kredyty zaczęły przewyższać wartość zakupionych nieruchomości. Klienci banku z czasem zaczęli szukać ratunku na drodze sądowej. Zmiana korzystna była jedynie dla mieszkańców Szwajcarii oraz dla osób zajmujących się eksportem towarów do Szwajcarii.

Na czym polega kredyt frankowy i jakie są jego rodzaje?

Rata kredytu frankowego zależna jest od obecnego kursu waluty, natomiast sam kredyt wypłacany oraz spłacany jest w złotówkach. Koszty przewalutowania ponosi osoba, która ten kredyt zaciągnęła – w tej właśnie kwestii po zmianie kursu waluty zaczęły się pojawiać problemy kredytobiorców, a nawet spadek płynności na poziomie 20% – w konsekwencji bank stał się niewypłacalny.

Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany to jeden z dwóch rodzajów kredytu walutowego, inaczej nazywany jest kredytem waloryzowanym. Charakteryzuje się tym, że kwota kapitału kredytu przeliczana jest na walutę obcą zgodnie z kursem danego dnia. Należy podkreślić że, rata kredytu obliczana jest zgodnie z kursem waluty obcej po przeliczeniu na dzień spłaty – w momencie zrezygnowania z polityki obrony minimalnego kursu franka szwajcarskiego niemalże niemożliwe było oszacowanie wysokości należności.

Kredyt denominowany

W tym kredycie istotny jest kurs kupna waluty z dnia w którym została podpisana umowa z bankiem przez kredytobiorcę. Osoba decydująca się na kredyt denominowany, nie wie do końca ile pieniędzy dostanie, w umowie kwota kredytu określona jest w walucie obcej, natomiast kwota przelewana kredytobiorcy zgodna jest z przeliczeniem na podstawie kursu waluty obowiązującego w dniu uruchomienia kredytu.

Główną różnicą między wymienionymi rodzajami kredytów frankowych jest kwota, która zostanie kredytobiorcy wypłacona. W kredycie denominowanym osoba zaciągająca kredyt nie ma pewności jaką kwotę otrzyma, aż do przelania jej przez bank.

Co może uzyskać Frankowicz pozywając bank?

Roszczenia względem banku powinny być określone już na początku rozpoczęcia sporu. Zdecydowanie większości osób zależy na unieważnieniu umowy kredytu we frankach. Szansa na uzyskanie unieważnienia umowy zachodzi jedynie, jeśli powstaje podejrzenie naruszenia któregoś z istotnych elementów umowy kredytobiorcy z bankiem. Jeśli sąd nie stwierdzi naruszenia, kredyt nadal jest ważny. Decydując się na założenie sprawy szansa jest również na zwrot środków wpłaconych na przestrzeni dziesięciu lat oraz uzyskanie odsetek od banku.

W jaki sposób obliczane są odsetki?

Podczas unieważnienia kredytu frankowego, kredytobiorcy należy się zwrot odsetek ustawowych za opóźnienie. W momencie uznania przez sąd kredytu, najpóźniej następnego dnia od dostarczenia bankowi pozwu naliczane są odsetki.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych 

3 października 2019 roku TSUE wydał wyrok w polskiej sprawie frankowej (C-260/18).
W wyroku TSUE uznał, że sądy krajowe nie mogą uzupełniać umowy kursem średnim NBP oraz, że w toku procesu to konsument decyduje czy nieważność umowy jest dla niego korzystna. Sądy krajowe mogą więc albo stwierdzać nieważność umowy albo orzekać o przewalutowaniu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał także, że sąd krajowy nie może się sprzeciwić nieważności, jeśli klient się tego domaga.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Frankowicze decydujący się na kredyt indeksowany mogą domagać się zwrotu nadpłaty rat kredytu jak i przekształcenia kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy. Taka decyzja pozwoli na zaprzestanie uzależnienia raty kredytu od bieżącego kursu waluty obcej. Decydując się na odfrankowienie, konieczne jest podważenie klauzul indeksacyjnych w których zawarty jest sposób obliczania poszczególnych rat kredytu na podstawie kursu waluty.

Na co należy się przygotować decydując się na rozpoczęcie sprawy przeciwko bankowi.

Czas trwania postępowania.

Zwykle słysząc o postępowaniu sądowym na myśl przychodzą długie terminy oczekiwania oraz rozprawy ciągnące się latami. Ze względu na zwiększoną ilość wpływających pozwów, postępowanie trwa średnio 18 miesięcy, natomiast w drugiej instancji jest to kolejny rok. Wyżej wspomnianą zaletą jest naliczanie odsetek ustawowych w momencie unieważnienia przez sąd kredytu. Im dłuższy czas postępowania, tym większa kwota z odsetek przypadnie Frankowiczowi.

Na jakie opłaty należy się przygotować składając pozew?

Frankowicze powinni zadbać o zaświadczenie o historii spłaty kredytu, koszt takiego dokumentu wynosi od 100 do 300 złotych. Kolejno uiścić należy opłatę od pozwu, która w tej sprawie wynosi 1000 złotych. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa jest stała i wynosi niezmiennie 17 złotych. Koszty zastępstwa procesowego obliczane są odpowiednio od wartości przedmiotu sporu. W pierwszej instancji jeśli przedmiot wartości sporu wynosi powyżej 50000 złotych, ale nie więcej niż 200000 złotych to kwota zastępstwa procesowego wynosi 5 400 złotych. Wartość przedmiotu sporu wynoszącego powyżej 20000 złotych, ale nie więcej niż 2000000 złotych powoduje zastępstwo procesowe w wysokości 10 800 złotych.

Statystyki w sprawie kredytów frankowych.

Zgodnie z informacjami z maja bieżącego roku, kredytobiorcy wygrywają aż 98% spraw. Do kwietnia do sądów w całej Polsce wpłynęło około 16 tysięcy nowych pozwów, co wskazuje na determinacje Frankowiczów w dążeniu do walki o swoje prawa. Pod koniec I kwartału 2022 w sądach toczyło się ponad 135 tysięcy spraw frankowych.

źródło: https://www.franknews.pl/frankowicze-chetnie-pozywaja-nowe-statystyki-spraw-frankowych-maj-2022/

Zmiany, które zaszły w 2015 roku do tej pory spędzają Frankowiczom sen z powiek. Rosnąca liczba pozwów wpływających do sądów w całej Polsce wskazuje na determinacje kredytobiorców i walkę o unieważnienie zawartych umów. Podczas rozważania o sprawie frankowej należy zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego, którzy dzięki swojej profesjonalnej wiedzy a przede wszystkim doświadczeniu przekażą wszystkie istotne informacje oraz z pełną starannością oraz indywidualnym podejściem poprowadzą sprawę tak jak prawnicy z Kancelarii M.I.Legal.

Oliwia Łazicka, studentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.