Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wprowadzenie zmian w prawie rozwodowym. Małżonkowie, którzy zdecydują się zakończyć swój związek, będą musieli liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na decyzję sądu, a także wyższymi kosztami samego postępowania.

Przede wszystkim, osoby mające małoletnie dzieci już w momencie składania pozwu o rozwód będą musiały dołączyć do pozwu zaświadczenie o odbyciu postępowania informacyjnego lub prawomocne postanowienie o jego umorzeniu. Zgodnie z założeniami ma ono doprowadzić do pogodzenia się małżonków.

Ma trwać co najmniej miesiąc – ten czas rodzice otrzymają na „wzajemne wyjaśnienie problemów i dojście do porozumienia, by tak ważnej decyzji, gdy chodzi o dobro ich dzieci, nie podejmować pochopnie„. Jeśli rodzice nie wezmą w nim udziału, wniosek o rozwód czy separację nie będzie w ogóle przez sąd rozpatrzony.

Ponadto, jeśli rodzice wyrażą taką wolę, będą mogli skorzystać także z mediacji, która będzie dobrowolna, i bezpłatna. Resort sprawiedliwości twierdzi, że pozwoli to przyspieszyć postępowanie przed sądem. Mediacja taka będzie mogła trwać nawet trzy miesiące, a jeśli termin ten okaże się zbyt krótki, będzie mogła zostać wydłużona do sześciu miesięcy, wątpię zatem by były to zmiany, które faktycznie przyspieszą to postępowanie.

Kolejną zapowiadaną zmianą jest zmiana w zakresie opłat sądowych. W chwili obecnej wniesienie pozwu do sądu kosztuje 600 zł. Jeśli dochodzi do rozwodu bez orzekania o winie, sąd zwraca połowę opłaty, nowelizacja zaś zakłada, że taka opłata ulegałaby zwrotowi tylko w przypadku separacji.

W mojej ocenie, próba mediacji i rozmowy pomiędzy małżonkami są dobrym kierunkiem bowiem, często małżonkowie, dopiero na tym etapie mają szansę na rozmowę, przedstawienie swoich oczekiwań i problemów. Niestety, w trakcie rozwodów najbardziej cierpią dzieci i to z myślą o nich rodzice powinni chociaż spróbować dojść do porozumienia. Sam dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości mówi, że tam, gdzie istnieje konflikt, jest też przestrzeń do dialogu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w kwestii rozwodu, alimentów, opieki nad dziećmi i nie tylko, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kancelaria@milegal.pl lub pod numerami telefonu +48 502-209-344, 664-437-590.

Zwracam uwagę, że sprawy o rozwód, które zostały rozpoczęte, ale jeszcze nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą rozpatrywane według „starych” przepisów, tj. obowiązujących obecnie.

Kancelaria Prawna Grodzisk Mazowiecki Iwona Pająk Okoń

r.pr. Iwona Pająk-Okoń