Odwołanie darowizny – czy to możliwe?

Odwołanie darowizny – czy to możliwe?

Zgodnie z § 1 art. 898 kodeksu cywilnego, Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Należy rozróżnić pojęcie darowizny wykonanej i niewykonanej. Z pierwszym mamy do czynienia...
Mandaty karne. Od stycznia drakońskie kary.

Mandaty karne. Od stycznia drakońskie kary.

W związku z podejmowanymi postanowieniami noworocznymi, a także ze zmianami w Prawie o ruchu drogowym warto dodać jeszcze jedno i zdjąć nogę z gazu, bowiem… Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą prawo drogowe (ustawaz dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy –...
Dłuższa droga do uzyskania rozwodu

Dłuższa droga do uzyskania rozwodu

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wprowadzenie zmian w prawie rozwodowym. Małżonkowie, którzy zdecydują się zakończyć swój związek, będą musieli liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na decyzję sądu, a także wyższymi kosztami samego postępowania. Przede wszystkim,...
Śmierć pracodawcy i co dalej?

Śmierć pracodawcy i co dalej?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to według przepisów Ustawy prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku „zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”. Kluczowym znaczeniem w identyfikacji...
Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna

Pojęcia opieki naprzemiennej czy pieczy naprzemiennej nie są w polskim prawie zdefiniowane. Opieka naprzemienna jednak nie jest niczym nowym. Z powodzeniem stosuje się ją w wielu krajach na świecie, gdzie jest to uregulowane prawnie (np. w państwach...