Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku

Prawo spadkowe reguluje prawa oraz obowiązki związane z dziedziczeniem. Pojęcia występujące w prawie spadkowym niejednokrotnie były zagadką dla wielu osób. Sprawy spadkowe wymagają dokładnej znajomości przepisów. Nietrudno jest zgubić się w regulacjach dotyczących...
Prawo spadkowe 2022

Prawo spadkowe 2022

Co reguluje prawo spadkowe? Jak uniknąć dziedziczenia długów? Prawo spadkowe określa zasady dziedziczenia oraz wszelkie regulacje dotyczące testamentów jak i przesłanek, które trzeba spełnić, aby był on ważny. W skład spadku mogą wchodzić prawa i obowiązki o...
Odwołanie darowizny – czy to możliwe?

Odwołanie darowizny – czy to możliwe?

Zgodnie z § 1 art. 898 kodeksu cywilnego, Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Należy rozróżnić pojęcie darowizny wykonanej i niewykonanej. Z pierwszym mamy do czynienia...