W związku z podejmowanymi postanowieniami noworocznymi, a także ze zmianami w Prawie o ruchu drogowym warto dodać jeszcze jedno i zdjąć nogę z gazu, bowiem…

Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą prawo drogowe (ustawaz dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.). Jednocześniezmienia się kilka innych ustaw, jak kodeks wykroczeń czy kodeks karny, ale także działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna.

Wszystko w celu zaostrzenia kar dla kierowców w wyniku statystyk, które nie były zadowalające.

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych w których śmierć poniosło 2 491 osób, ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Prawie 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. Z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. Sprawcy „pod wpływem” są odpowiedzialni aż za 7,9 proc. wypadków drogowych.

Powyższe dane wskazują, że na polskich drogach nadal jest zbyt dużo pijanych kierowców i wypadków śmiertelnych. Niniejsze zmiany są początkiem zmian zapowiadanych przez Rząd już od dłuższego czasu.

Czy zmianie ulegnie tylko taryfikator? Okazuje się, że nie!

Powstanie informatyczna ewidencja kierowców, ich wykroczeń i punktów. Ewidencja ta posłuży między innymi firmom ubezpieczeniowym za podstawę wyliczenia naszego ubezpieczenia. Bezpieczni kierowcy będą nagradzani, niebezpieczni zapłacą więcej. Surowsze będą kary dla kierowców za wykroczenia i przestępstwa drogowe

Niektóre z powyższych zmian wejdą w życie w trakcie 2022 roku, ale dotyczą głównie zakresu informatycznego, gdzie potrzebny jest czas na stworzenie właściwych urządzeń informatycznych.

Wyższe mandaty obowiązują już od stycznia 2021 r.!

Martyna Zjawinska Kancelaria Prawna Grodzisk Mazowiecki

Martyna Zjawińska ADWOKAT